Przykłady zastosowań koncepcji blockchain Treść prawPrzykłady zastosowań koncepcji blockchain. Treść praw autorskich prawa majątkowe i osobiste. Specyfika prawna kontraktów licencyjnych czyli innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w toku wzorców IT, szczególne zasady ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z aspektu praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie), a także różnorodność stosowanych przez producentów modeli licencyjnych i sposobów dystrybucji oprogramowania komputerowego to tylko niektóre z czynników powodujących częste trudności w ustaleniu skutków prawnych umów prawnoautorskich zawieranych w ramach przedsięwzięć informatycznych różnej skali. Zasadniczym celem szkolenia jest z jednej strony zwrócenie jego uczestnikom szczególnej uwagi na przyjęte w polskim prawie zasady kształtowania kontraktów licencyjnych także innych umów dotyczących praw autorskich, określony przepisami obszar swobody kształtowania prawno-biznesowych skutków takich umów, z drugiej rozbiór chwilowo funkcjonujących w ramach sektora IT modeli i sposobów dysponowania prawami własności intelektualnej, w tym licencjonowania i dystrybucji oprogramowania komputerowego. Szkolenie ma charakter warsztatowy zostało przygotowane z intencją przekazania maksymalnie praktycznej znajomości ułatwiającej analizę, negocjowanie i zarządzaniem wykonaniem kontraktów prawnoautorskich w ramach wzorców IT. W końcowej części artykułu podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania znajomości zdobytej w jego trakcie. Artykuły przeznaczone są wyjątkowo dla osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu dodatkowo realizacji projektów i przedsięwzięć powiązanych z korzystaniem lub udostępnianiem oprogramowania albo systemów IT, w tym: dyrektorów działów IT, menedżerów odpowiedzialnych za rokowania i wykonanie kontraktów licencyjnych lub innego rodzaju umów dotyczących używania z praw własności intelektualnej, osób biorących udział w negocjowaniu umów (klauzul) prawnoautorskich w projektach informatycznych, koordynatorów nadzorujących realizację planów IT powiązanych z korzystaniem lub udostępnianiem oprogramowania, pośredników w dystrybucji oprogramowania komputerowego, prawników wewnętrznych producentów, dystrybutorów i użytkowników oprogramowania. Popularne modele licencyjne: named user, concurrent floating user, site server CPU, OEM, Open License Program (OLP), Volume License Program (VLP), Contractual License Program (CLP). Co w IT jest chronione prawem autorskim? Pojęcie utworu i granice prawa autorskiego Prawo autorskie a współpraca w projektach IT współtwórczość twórczość zależna Treść praw autorskich: prawa majątkowe i osobiste Specyfika ochrony programów komputerowych i baz danych Twórczość pracownicza Umowy prawnoautorskie Między przeniesieniem praw a licencją różnice konstrukcyjne Nabycie praw autorskich a nabycie udziału w prawach kiedy możliwe kiedy wskazane Umowy licencyjne Licencje wyłączne i niewyłączne Sublicencje Ograniczenia terytorialne Okres obowiązywania licencji Możliwości wypowiedzenia licencji i ochrona przed wypowiedzeniem Przyszłe pola eksploatacji a umowy autorskie Wynagrodzenie w umowach autorskich Dystrybucja oprogramowania poprzez sieci partnerskie a prawa autorskie ustawa o imprezach turystycznych 2020 pdf Licencje i prawa autorskie w grupach podmiotów powiązanych SaaS i bezlicencyjny model używania z oprogramowania kiedy i jak możliwy? Amortyzacja wydatków na nabycie uprawnień autorskich rzecz WNiP Prawne aspekty wolnego i otwartego oprogramowania (open source i free software) Ideologia dlaczego wolne, dlaczego otwarte? Wolne oprogramowanie a open source lub to na pewno to samo? Porównanie modeli licencji: copyleft (GPL, LGPL, AGPL) i noncopyleft (BSD, Apache) Licencje open content Obrót używanym oprogramowaniem przeniesienie licencji i wyczerpanie praw autorskich Studium przypadku – praca wspólna

Komentarze: 2


noavatar.png
Marcin Śledzikowski autor z zakresu prawa spółek 2020-05-10

Bardzo podoba mi się Twój styl pisania, dobre informacje, podziękowania za umieszczenie: D.

noavatar.png
Florentyna Teobaldzie 2020-05-29

Możemy mieć link alternatywny układ między nami!

Najnowsze artykuły:

Top