monitoring online a rodo Zdobycie umiejętności przeciwdziałaniamonitoring monitoring wizyjny ustawa o odpadach online a rodo. Zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom artykułów ustawy o ochronie danych osobowych przez poznanie nowej podstawy prawnej dodatkowo środków technicznych jakie zapewnią obronność prowadzonej poprzez archiwistów dokumentacji pracowników również dokumentacji archiwum. Dodatkowo uczestnicy zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem najnowszych wymagań archiwów. Archiwiści zakładowi, pracownicy składnic akt także wszyscy pracownicy zajmujący się archiwizacją w firmach i urzędach. ustawa o odpadach monitoring wizyjny Program artykułu o monitoringu: Archiwa a RODO czyli podstawa prawna: Ochrona danych osobowych w archiwum podstawa prawna obowiązująca od 25 maja 2018; Współpraca Administratora Danych Osobowych (ADO)\ Inspektora Ochrony Danych (IOD) z Archiwistą zakładowym \osobą zajmującą się archiwum \składnicą: nowe obowiązki i zadania archiwisty; Zasady przetwarzania danych osobowych w archiwach \składnicach akt: reguła legalności -zasada adekwatności wytyczna celowości zasada ograniczenia czasowego. Archiwum ustawa o odpadach monitoring wizyjny zgodne z RODO w 9 krokach. Jakie wymogi formalne trzeba spełnić, dodatkowo jakie środki wdrożyć. Zagadnienia praktyczne. W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych? Kwestia udostępniania dokumentacji – dane osobowe zwykłe a wrażliwe. Karta udostępnienia, karta wypożyczenia. Incydenty przetwarzania danych osobowych w archiwach, zgłaszanie i podejmowanie czynności przez archiwistę. Dokumentacja osób nieżyjących. Akta osobowe. Dokumentacja medyczna. Kwerendy, zaświadczenia wydawane z zasobu archiwum zakładowego. Zmiany w zaświadczeniach. Środki techniczne i organizacyjne przetwarzania danych osobowych w archiwach państwowych zgodnie z zasadą adekwatności. Udostępnianie skanów dokumentów w Internecie, np. skany ksiąg parafialnych gdzie występują dane osobowe. Czy możemy udzielać takie skany, jeżeli nie mamy wiedzy czy podmiot żyje?. Czy możemy użyczać w formie prezentacji (publicznie na wystawach) zdjęcia osób (np. pracowników) bez uzyskania zgody na udostępnienie wizerunku? Czy zgoda każdej osoby ze zdjęcia jest wymagana? Czy można transportować mailem spisy akt osobowych z jednostki organizacyjnej do Archiwum Państwowego, lub ten mail wymaga szyfrowania? Czy można robić fotografie dokumentów zawierających dane personalne w czasie przeprowadzania kontroli albo ekspertyzy archiwalnej w jednostkach nadzorowanych poprzez Archiwa Państwowe?. Czy Archiwum powinno przewodzić rejestr czynności przetwarzania danych. Zasada ograniczenia czasu w praktyce czyli terminy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji. Zmiany w Ustawie o Narodowym zasobie archiwalnym od 16 czerwca 2016 Okresy przechowywania dokumentacji. Dokumentacja kadrowo-płacowa. Dokumentacja finansowo-księgowa. Dokumentacja „unijna”

Komentarze: 1


noavatar.png
Barbara Gierusz autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości 2020-04-29

Nie było mnie tutaj od jakiegoś czasu, ponieważ uważałem, że jest nudne, ale ostatnie kilka postów to świetna jakość, więc przypuszczam, że przywrócę cię do mojego codziennego bloga. Zasługujesz na to przyjaciel :)

Najnowsze artykuły:

Top