Zarządzanie i lokum zarządzanie nieruchomościamiZarządzanie i lokum zarządzanie nieruchomościami w Polsce powstaje jeszcze więcej wspólnot mieszkaniowych - czyli to w wyniku powstawania śmiałych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin to znaczy innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali względnie w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego scharakteryzować sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej względnie prawnej. Niestety, niezwykle niedużo osób wie ileś odnośnie do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, a osoby zainteresowane tą tematyką nie mają możliwości kompleksowego zapoznania się odpowiednimi informacjami. Zarządca nieruchomości, zwany wówczas wielokrotnie podobnie administratorem, może być dodatkowo zakontraktowany przez wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną poprzez zarząd. Taka umowa nie zmienia ustawowego modelu zarządu nieruchomością wspólną, a jeno pozwala niejako wyręczyć zarząd własny i wesprzeć go w zakresie czynności, jakie zwykle wymagają posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Jednym z zarząd wspólnoty mieszkaniowej mitów krążących wśród członków wspólnot jest mylne przeświadczenie, że oddając zarządzanie wspólnotą osobie trzeciej tracą oni realną kontrolę ponad tym, co dzieje się z budynkiem. Jest to lecz sprzeczny ze stanem faktycznym pogląd. Możliwość kontroli oraz pełnego wglądu w dokumentację wspólnoty również czynności zarządcy gwarantuje Ustawa o własności lokali. Wówczas zarząd wspólnoty mieszkaniowej skupia się z większym natężeniem nie tyle na bieżącym administrowaniu wspólnotą, co na kontroli działań zarządcy/administratora również rejestracja małej wspólnoty mieszkaniowej współpracy z zanim (stanowi swoiste ogniwo pośrednie między ogółem właścicieli lokali a profesjonalnym zarządcą) i i zmiana zarządcy małej wspólnoty mieszkaniowej

Komentarze: 2


noavatar.png
Michał Błoński 2020-04-18

Naprawdę lubię twój styl pisania, świetne informacje, dzięki za to: D. - Pokażę ci strach w garstce kurzu. przez T. S. Eliota.

noavatar.png
Piotr Ciborski autor licznych komentarzy 2020-05-12

Pakosław Gościmierze

Najnowsze artykuły:

Top